Қолдану ережелері

Сайтты пайдалану шарттары

1.1. Осы пайдаланушы келісімі (бұдан әрі — Келісім) https://www.poehalisnami.kz веб-сайтын, сондай-ақ Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі (бұдан әрі — Пайдаланушы деп аталады) жеке тұлға атынан Poehalisnami мобильді қосымшасын (бұдан әрі мәтін бойынша – www.poehalisnami.kz веб-сайты және «Poehalisnami» мобильді қосымшасы бірге — ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе деп аталады) пайдалану және және ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде орналастыру үшін Пайдаланушының ақпаратты ұсыну талаптарын  реттейтін офертаны білдіреді.

1.2. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені пайдаланушы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеге бұрын қол жеткізген, осы Келісім акцепті үшін рұқсат етілген жасқа толған кез келген жеке тұлға болып саналады.

1.3. Пайдаланушы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде тіркелу алдында осы Келісіммен  толық танысуға міндетті. Пайдаланушыны ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде тіркеу Пайдаланушының осы Келісімді толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді. Келісім талаптарымен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені пайдалануды дереу тоқтатуы тиіс.

1.4. Осы Келісімге Ақпараттық және телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі біржақты тәртіпте қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуі мүмкін. Бұл Ережелер ашық және жария құжат болып табылады.

1.5. Келісім пайдаланушының және ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігінің келесі тармақтар бойынша өзара құқықтары мен міндеттерін қарастырады:

  • Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені пайдалану тәртібі,
  • Құпиялылық саясаты,
  • Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігінің жауапкершілігін шектеу,
  • Келісімнің қолданылу тәртібі.
2. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені пайдалану тәртібі

2.1. Ақпараттық және телекоммуникациялық жүйе ақпаратты коммерциялық емес, тек жеке мақсатта пайдалану үшін Ақпараттық және телекоммуникациялық жүйемізден көруге және жүктеуге мүмкіндік береді. Сайт материалдарын өзгертуге, қоғамдық немесе коммерциялық мақсатта таратуға тыйым салынады. Басқа веб-сайттарда, мобильді қосымшаларда немесе компьютерлік желілерде кез келген ақпаратты пайдалануға жол берілмейді.

2.2. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде тіркелген және тапсырыстарды орналастырған  кезде өзіңіздің және байланыс деректеріңіз туралы шынайы және нақты ақпаратты беруге келісесіз.

2.3. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде тіркелу барысында логин мен пароль аласыз, оның қауіпсіздігі үшін жауаптысыз.

2.4. Сұрақтар, шағымдар, жұмысты жақсарту бойынша ұсыныстар немесе кез келген басқа ақпарат бойынша бізбен байланыса аласыз. Бұл ретте осы өтініштің заңсыздығы, сес көрсетуі, авторлық құқықты бұзатын болуы, адамдарды кез келген негізде кемсітетіндігі, сондай-ақ қорлау немесе Қазақстанның қолданыстағы заңнамасын өзге де түрде бұзатын болғаны үшін жауапкершілік көтересіз.

3. Пайдаланушының жеке ақпараты

3.1. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі осы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеге кіруші болған кез келген тұлғаның құпия ақпаратына құрметпен және жауапкершілікпен қарайды. Пайдаланушы осы Келісімді қабылдау арқылы «Дербес деректерді қорғау туралы» ҚР Заңының ережелеріне және Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігінің жеке деректерді қорғау туралы саясатына сәйкес Пайдаланушы туралы белгілі бір ақпаратты жинауға және пайдалануға келісімін береді. Сонымен қатар, пайдаланушы Сайт Әкімшілігінің тиісті қызметтерді көрсету үшін Пайдаланушының аккаунтымен байланысты ақпаратты жинауы, пайдалануы, беруі, өңдеуі және қолдауы мүмкін екендігімен келіседі.

3.2. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі Тұтынушыға қызмет көрсету (жақсарту) үшін ақпарат қажет болған жағдайда, Тұтынушы өз еркімен беретін жеке ақпаратты ғана жинауға міндеттенеді.

3.3. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі аты, тегі, әкесінің аты, мекенжайы және электрондық пошта мекенжайы сияқты негізгі дербес деректерді де, сондай-ақ қосымша  (техникалық) деректерді — cookie файлдарын, қосылу ақпаратын және жүйе ақпаратын жинайды.

3.4. Пайдаланушы, егер бұл деректерге қолжетімділікті Сайт әкімшілігіне бағынатын техникалық байланыс құралдарының аймағынан тыс үшінші тұлғалар алған жағдайда, Интернет арқылы жіберілетін деректердің құпиялылығына кепілдік берілмейтінімен келіседі, Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі мұндай қолжетімділіктен келтірілген залал үшін жауапты емес.

3.5. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе арқылы жиналған кез келген ақпаратты ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің мазмұнын жақсарту, оны пысықтау, ақпаратты пайдаланушыға беру (сұраныс бойынша), маркетингтік немесе зерттеу мақсаттары үшін, сондай-ақ Украинаның қолданыстағы заңнамасының ережелеріне қайшы келмейтін басқа мақсаттар үшін пайдалана алады.

Осы мәселе бойынша қосымша ақпаратты Құпиялық саясаты бөлімінен танысып біле аласыз.

4. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігінің жауапкершілігін шектеу

4.1. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде қамтылған материалдарда болуы мүмкін қателер, қате басып шығару және дәлсіздіктер үшін жауапкершілік көтермейді. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде берілген ақпараттың дұрыстығы мен шынайылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерін салады. Барлық ақпарат пен материалдар "сол қалпында" ешбір түрдегі, тікелей немесе жанама кепілдіксіз беріледі.

4.2. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйедегі ақпарат үнемі жаңартылып отырады және кез келген уақытта ескіруі мүмкін. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеден ескірген ақпаратты алғаны үшін, сондай-ақ Пайдаланушының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде сақталған ақпараттың жаңартуларын алу мүмкіндігі болмағаны үшін жауапты емес.

4.3. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі сайтқа кірушілердің шолу немесе пікір ретінде қалдырылған мәлімдемелері мен ойлары үшін жауапкершілік көтермейді. Сайт әкімшілігінің ойы шолулар мен пікірлер авторларының ойымен және ұстанымымен сәйкес келмеуі мүмкін. Бұл ретте Сайт әкімшілігі қолданыстағы заңнаманы немесе моральдық нормаларды бұзатын хабарламалардың жариялануын болдырмау үшін барлық шараларды қабылдайды.

4.4. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі Пайдаланушының үшінші тұлғаларға немесе үшінші тұлғалардың Пайдаланушыға қатысты ықтимал заңсыз әрекеттері үшін жауапты емес.

4.5. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде жасаған немесе жарияланған мәлімдемелері үшін жауап бермейді.

4.6. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігі осы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеге, оны пайдалануға немесе пайдалану мүмкін еместігіне байланысты туындаған залал, зардап немесе шығын (нақты немесе ықтимал) үшін жауапты емес.

4.7. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі Пайдаланушының өзінің аккаунтына — ақпараттық-телекоммуникациялық жүйедегі есептік жазбасына кіру мүмкіндігін жоғалтқаны үшін жауапты емес.

4.8. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі Пайдаланушы есептік жазбасын жасаған кезде оның деректерді толық, дәл, дұрыс көрсетпегені үшін жауапты емес.

4.9. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені пайдалануда проблемалар туындаған кезде, Пайдаланушы келісімінің нақты бөлімдерімен келіспеу, не пайдаланушының үшінші тұлғалардан дұрыс емес ақпарат алуы, не қорлайтын сипаттағы ақпарат, кез келген басқа да қолайсыз ақпарат болған жағдайда, ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі тиісті ақауларды талдап, жоя алуы, ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеге қажетсіз ақпараттың түсуін шектеу және болдырмау, сондай-ақ қажет болған жағдайда Келісім нұсқамаларын және ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе жұмысының жұмыс істеуін қасақана бұзған кез келген пайдаланушы мен клиентке өз қызметтерін ұсыну міндеттемелерін шектеу не тоқтатуы үшін ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігіне хабарласыңыз.

4.10. Баяндалған мақсатта Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде орналастырылған ақпаратты алып тастауға және қорытындыға сәйкес ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігін, ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені басқа Пайдаланушылардың немесе Келісім талаптарды бұзатын пайдаланушылардың пайдалануында проблемалар туғызатын Пайдаланушылардың ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесіне қол жеткізуін тоқтату үшін техникалық және заңдық шаралар қолдануға құқылы.

5. Келісімді жасау тәртібі

5.1. Бұл Келісім шарт болып табылады. Сайт әкімшілігі осы Келісімді өзгертуге де, жаңасын енгізуге құқылы. Мұндай өзгерістер ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеде орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Келісімді өзгерткеннен кейін Пайдаланушының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің материалдарын пайдалануы автоматты түрде олардың қабылданғанын білдіреді.

5.2. Осы Келісімі Пайдаланушы ақпараттық-телекоммуникациялық жүйеге алғаш кірген сәттен бастап күшіне енеді және Пайдаланушы мен Компания арасында Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені Пайдаланушының бүкіл пайдалану кезеңінде әрекет етеді.

5.3. Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйе әкімшілігінің зияткерлік меншік құқығының объектісі болып табылады. Сайтқа қатысты барлық айрықша авторлық құқықтар Сайт әкімшілігіне тиесілі. Пайдаланушылардың ақпараттық және телекоммуникациялық жүйені пайдалануы қатаң түрде Келісімнің және Украинаның зияткерлік меншік құқығы туралы заңнамасының шеңберінде мүмкін болады.

5.4. Осы ақпараттық және телекоммуникациялық жүйенің материалдарында сілтеме жасалған барлық сауда белгілері мен атаулар олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

5.5. Пайдаланушы Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің әкімшілігі Пайдаланушыға мұндайға рұқсат берген жағдайларды қоспағанда, ақпараттық-телекоммуникациялық жүйенің кез келген бөлігін көшірмеуге, қайталамауға, жазып алмауға келіседі.

5.6. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Келісімде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

Пайдаланушы осы Келісімнің барлық тармақтарымен танысқанын растайды және оларды сөзсіз қабылдайды.